november 2011

Kjærlighet

Jeg har lyst å skrive litt om kjærlighet! kjærlighet av en spesiell person gir et nytt liv. Kjærlighet gir liv til et dødt hjerte. Hva kjærlighet er for noe? Kjærlighet er abstrakt, men samtidig v...

Det vanskeligste å gjøre er å la gå.

"Det vanskeligsteå gjøre er åla gå, ikkefordi du vil, menfordi dumå"Noen gangeri livetmå vienderelasjoner somvi villehellerikkeslutten.Når vivirkelig harelsketnoen medaltinne i oss,å gi slipp påden...
hits